• Hukuk Bürosu İstanbul

Ticaret Hukuku

Ticaret hukukunun genel kavramları tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, ticari işler tellallığı, acente ve  ticaret ortaklıkları başlıklarında tanımlanır.

Ticaret ortaklıkları kolektif, komandit, anonim, limited, kooperatif ortaklıklardır. Belgelerle ilgili hukuk, kıymetli evrak başlığında toplanmıştır. Düzenlenme biçimleri nama yazılı ve hamiline yazılı olur. Kıymetli evrak poliçe, bono, çek, imtia senetleri, taşıma senetleri türleridir.

Deniz ticaret hukuku, sigorta hukuku (sosyal sigorta hariç) diğer ticaret hukuku konularıdır.

İstanbul hukuk büroları, “Ticaret Hukuku” kapsamında aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

  • Ulusal ve uluslararası nitelik taşıyan her türlü şirket ve ortak girişim ile holding kuruluşu, Uluslararası nitelik taşıyan ve yabancı ortaklı şirketlerin/ortak girişimlerin Türkiye’deki şube ve irtibat bürolarının kuruluşlarının ve açılışının yapılması,
  • Yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca şirket, ortak girişim ve şirket topluluklarının yeni TTK’na uyumunun sağlanması ve bu kapsamda ana sözleşme değişiklikleri ile organ ve yönetici sorumluluklarının yeniden düzenlenmesine ilişkin her türlü hukuki işlemler,
  • Şirketlerin yasal kurumsal işlerini yürütmek ve koordine etmek (genel kurul, yönetim kurulu, pay defteri, hisse senetleri, rehin çeşitli kayıtlar, vb)